22. 5. 2020

Vítám Vás

Pár informací:

Mgr. Lichovníková Klára
Mgr. Klára Lichovníková
* narodila jsem se, studovala, žiji a pracuji v Ostravě (velmi ráda vycestuji za vzděláním nebo volnočasovými aktivitami a o to raději se vracím domů:)
* absolvovala magisterské studium na Ostravské univerzitě v oboru Sociální práce a Management organizací socializačních služeb (že se stále potřebuji něčemu učit a v něčem se vzdělávat, jsem ale zjistila až po ukončení studia:)
* pracovala jsem jako osobní asistent lidí se zdravotním postižením (nezaměnitelná zkušenost a poznání toho, jak moc se má člověk vlastně fajn když je „zdravý“)
* od roku 2016 pracuji v sociální službě pro osoby s poruchou autistického spektra (svoji práci a naše klienty ze srdce miluji a jsem neuvěřitelně vděčná, za tuto jedinečnou příležitost)
* od roku 2017 jsem frekventantem psychoterapeutického výcviku Kognitivně behaviorální terapie (vyjma toho se velmi intenzivně zajímám o Schéma terapii, ACT, metodu Motivačních rozhovorů nebo Mindfullness)
* od roku 2019 provozuji soukromou praxi ve spolupráci s Anabell z.ú. (práci s klienty pravidelně probírám při supervizi s odborníky v oblasti KBT)
lichovníková
Pravděpodobně máte nějakou představu o tom, jak probíhá sezení s odborníkem v oblasti psychologie…
Možná Vás taky napadají různé obavy, nevýhody a důvody, proč tuto možnost nevyužít…
Právě proto jste si možná dosud říkali „tohle nepotřebuji “ nebo „tohle nechci“

Pravděpodobně máte určité způsoby, jakými jste dosud řešili své potíže a strasti…
Možná Vás taky napadá, nakolik jsou vaše dosavadní způsoby efektivní a prospěšné pro Vás a Vaše okolí…
Právě proto je možná ta pravá chvíle říct si Zkusím to jinak“