28. 5. 2020

Úzkost a úzkostné stavy

úzkost

Úzkost je velmi obtěžující a nezáviděníhodný stav, zasahující do našich myšlenek, představ a nálad a ovlivňující naše chování. Každý jej prožíváme trošku jinak a v jiných situacích, přesto se však dá říct, že se může týkat každého. Shodneme se většinou také v tom, že tyto stavy mít nechceme- z pochopitelných důvodu je nemáme rádi a uděláme kde co, abychom je neprožívali.
Úzkost z pohledu KBT
Úzkost- KBT vizualizace
Kognitivní složka:
V souvislosti s úzkostí můžeme zaznamenat nepříjemné a zneklidňující myšlenky a představy, negativní předpovědi nebo vzpomínky.
Emocionální složka:
Vedle samotné úzkosti můžeme cítit strach, bezmoc či dokonce paniku.
Somatická složka:
Úzkost provází mnoho tělesných příznaků, které průběh úzkosti značně komplikují. Může se objevit zrychlené bušení srdce, zvýšený tlak, pocení, červenání, nevolnost, sucho v ústech, třes končetin nebo tíha na hrudi. Množství a míra tělesných příznaků je závislá na intenzitě úzkosti.
Behaviorální složka:
Na úzkost obecně reagujeme třemi způsoby:
únikem, útokem nebo ustrnutím. Z těchto strategií si každý můžeme primárně vybírat jinou mohou vypadat u každého jedince jinak.
Přiměřená míra úzkosti je zcela normální a prožívá ji v různých situacích každá lidská bytost. Pokud však tento stav prožíváme příliš často nebo v neúměrné míře, může to mít zásadní vliv na naše fungování v běžném životě…
Můžeme se začít vyhýbat situacím ve kterých se takto cítíme, či si můžeme najít desítky způsobů jak se zabezpečit, abychom situaci lépe zvládali, nicméně úzkost se stále vrací a znesnadňuje nám život…