1. 8. 2020

Další potíže

porucha

Vnímané obtíže

zvýšené obavy o zdraví nebo život
nadměrná žárlivost
shromažďování a hromadění věcí
bezdůvodná únava
kousání nehtů
nesoustředěnost
závislost na partnerovi nebo rodiči
podezíravost a nedůvěra v druhé
nadměrné ustupování druhým
neschopnost se uvolnit
vysoké nároky na sebe i druhé
dlouhodobě negativní očekávání (pesimismus)
myšlenky na sebevraždu
neschopnost rozhodování
apatie a lhostejnost k věcem, které jsou důležité

Diagnózy

Generalizovaná úzkostná porucha
Posttraumatická stresová porucha
Sociální fóbie
Panické ataky
Tetanie
Deprese
Mutismus
Bipolární afektivní porucha
Mentální anorexie
Mentální bulimie
Ortorexie
Emocionální přejídání
Porucha osobnosti
Porucha autistického spektra
Obsedantně kompulzivní porucha