Útočník (Bully/Attack mode)

Útočník slovně, psychicky nebo dokonce fyzicky napadá a snaží se zneškodnit zdroj jeho zranění (nebo někoho, kdo je poblíž). Křičí po ostatních, nadává jim, hází věcmi či dokonce uštědřuje rány. Účelem je vykompenzovat „škodu“, která vznikla jemu tím, že způsobím srovnatelnou škodu druhému (ne nutně tomu kdo ji způsobil).

náfuka

Náfuka

Jeho úkolem je přesvědčit sebe i všechny ostatní o vlastní výjimečnost a nadřazenost tím, že ostatní shodí, devalvuje nebo přebije vlastními postoji a názory. Ke všemu má připomínku, na vše má názor a v ideálním případě má poslední slovo. Účelem jeho použití získat uznání nebo respekt ostatních prostřednictvím prosazením (zviditelněním) vlastní osoby.

Hledač pozornosti

Hledače pozornosti můžeme připodobnit pávovi, který zrovna předvádí ohromující krásu svého ocasního peří aby zaujal potenciální samičku. Dává o sobě vědět extravagantním, neadekvátním nebo až nevhodným chováním. Účelem jeho použití je vyvážit vlastní pocit nedostatečnosti, cizosti nebo nepřijetí tím, že na sebe upoutám pozornost ostatních.