Zlostný obránce (Angry protector)

Zlostný obránce je jednou z obranných copingových strategií, kterou můžeme využívat při aktivaci schéma. Zlostný obránce by se dal připodobnit hlídacímu psovi, který na ostatní vrčí a štěká, když se přiblíží k plotu jeho majitele. Účelem jeho použití je zastrašit nebo odehnat nepřítele (domnělé nebo skutečné ohrožení).