1. 8. 2020

Individuální sezení KBT

KBT

Jste připraveni učinit ve svém životě změnu, která Vám umožní dosáhnout toho co chcete? Chcete se naučit metody a strategie, které budete moci využívat kdykoliv budete potřebovat?
Co můžeme společně probírat:
– strachy, úzkosti či fóbie
– náladovost
– deprese
– potíže v intimních nebo pracovních vztazích
– nepříjemné myšlenky a představy
– zlozvyky, nutkavé chování či závislosti
– nízké sebevědomí
– poruchy příjmu potravy
– traumatické zážitky
– psychosomatické obtíže
– obtíže v komunikaci
– nedostatky v motivaci a vůli ke studiu nebo práci
KBT – kognitivně behaviorální terapie je přístup zaměřující se na působení na kognitivní (myšlenky a představy), afektivní (emoce a pocity) a behaviorální (chování) procesy v našem životě se záměrem zprostředkovat klientovi cestu ke změně těchto složek za účelem zlepšení kvality života.

Co můžete očekávat na individuálním sezení KBT:

– sezení trvá zpravidla 50-60 minut (dle individuální potřeby klienta)
– sezení zpravidla probíhají ve frekvenci 1x týdně (v závislosti na charakteru obtíží a fázi spolupráce)
– sezení probíhají formou spolupráce
– cíle spolupráce určuje klient
– na období mezi sezeními jsou zadávány úkoly vycházející z předcházejícího sezení
Rozhodnutí kontaktovat odborníka ve věci řešení svých obtíží může být obtížné a může jej provázet mnoho otázek, obav a představ. Tyto průvodní jevy jsou naprosto v pochopitelné a jsou zcela v pořádku. Nápomocné může být využití úvodního sezení, které může pochybnosti do značné míry eliminovat.
Pokud si dokážete představit, že byste mohli svůj život žít jinak a jen nevíte, jak k této změně dojít a zároveň jste připraveni ji učinit, máte nyní možnost vydat se velmi efektivní cestou, kterou KBT nabízí.
kbt