24. 7. 2020

Potíže se spánkem

potíže se spánkem
Nemůžete v noci usnout? Budíte se během noci nebo se probouzíte nevyspalí a unavení? Mají vaše potíže se spánkem dopad na Vaše každodenní fungování?
Spánek je velmi důležitá složka našeho života, ovlivňující naše celkové duševní i fyzické zdraví a jeho nedostatek nebo nedostatečná kvalita může mít vliv na mnoho oblastí našeho každodenního fungování. Během spánku naše tělo i mysl regeneruje a během spánku nabíráme energii, potřebnou pro aktivity a činnosti v každodenním životě.
Na náš spánek a jeho kvalitu může mít vliv mnoho vnějších i vnitřních faktorů, u dlouhodobějších potíží se však často objevují kombinace těchto faktorů.
Co například může ovlivnit kvalitu spánku:
– prostředí ve kterém spíte (množství světla, teplota v místnosti, zdroje zvuku, vlastnosti matrace…)
– denní režim (pracovní doba, druh práce, množství fyzické zátěže a odpočinu během dne…)
– stravovací návyky (množství, druh a kvalita potravin a tekutin v době před spánkem…)
– stres a psychická zátěž během dne (obavy, strachy, výčitky, vzpomínky na náročné momenty dne…)
– dlouhodobé psychické potíže ( trápení, trauma, duševní onemocnění…)
– zdravotní stav ( onemocnění, bolesti, teplota…)
– osobní návyky ( káva, čaj, léky, alkohol, cvičení, sociální sítě, kouření…)
Potíže se spánkem se mohou v našem životě objevit také v některém z náročnějších období a v období životních změn. Často je tedy přisuzujeme prožívanému stresu a věnujeme jim jen malé množství pozornosti.
Nekvalitní spánek sice není něco, co by nás přímo ohrožovalo na životě, nicméně kvalita spánku může mít vliv na naši schopnost zvládat každodenní i náročné situace v bdělém stavu (během dne).
Obtížnost a množství těchto situací můžeme ovlivnit jen v omezené míře. Naši schopnost je zvládnout však můžeme ovlivnit mimo jiné naším přístupem ke kvalitě našeho spánku.