28. 7. 2020

Potíže se vztahy

vztahy
Opakují se ve Vašem společenském životě situace, které jsou Vám nepříjemné a které neumíte konstruktivně řešit? Máte potíže s navazováním nebo udržováním vztahů? Dělá Vám potíže seznamování? Dochází ve Vašich vztazích často ke konfliktům? Cítíte, že Vaše interakce s ostatními občas nedopadne tak, jak byste si představovali a nějakým způsobem Vás to trápí?
Platón tvrdil, že člověk je bytost společenská, což v podstatě znamená, že interakci a vztahy s ostatními lidskými bytostmi přirozeně vyhledáváme a ke svému plnohodnotnému životu často potřebujeme. Lidé v našem životě a naše vazby k nim mohou ovlivňovat naši psychickou pohodu a tím i naši odolnost v náročných situacích.

V případě, že nám v naplňování této potřeby něco brání, nebo vnímáme v této oblasti nějaké potíže, můžeme to prožívat negativně a může to mít vliv na naši celkovou spokojenost s naším životem.

Jaké potíže můžeme ve vztazích nacházet:

– potíže se seznamováním s novými lidmi
– hádky s blízkými či kolegy
– obtíže v „zapadnutí“ do pracovního/ školního kolektivu
– potíže s navazováním intimních a dlouhodobých vztahů
– nedorozumění a nedostatečné komunikační dovednosti
– konflikty v rodině (rodiče, děti, prarodiče, sourozenci…)
– nadměrné ulpívání a závislost na blízkých osobách
– potíže ve spolupráci a kompromisech
– obtíže s respektováním autorit

a mnoho dalších potíží, které vyplývají z naší interakce s dalšími osobami
Vnímané obtíže mohou mít vliv na mnoho dalších oblastí našeho života. Mohou se promítat do našeho trávení volného času, pracovního výkonu či mohou mít vliv na naše celkového sebehodnocení či naší sebedůvěry.
Způsob jakým uvažujeme o lidech a vztazích, jak vztahy prožíváme a jak se chováme ve vztazích také může ovlivňovat to, jak se k nám vztahuje okolí.

Není v naší moci ovlivnit ostatní, můžeme však změnou na naší straně ovlivnit to, jak se ve vztahu k ostatním budeme cítit my, což může mít vliv na jejich chování k nám.