Schémata

schémata

Jak už bylo zmíněno, pokud z nějakého důvodu dojde v raném období dětství k situaci, kdy bazální potřeby dítěte nejsou uspokojovány adekvátním způsobem, může dojít ke vzniku maladaptivního schéma. Toto schéma a jeho vliv na život jedince se dále vyvíjí v závislosti na následných životních zkušenostech.
Schématerapie rozlišuje 5 oblastí schémat v závislosti na bazálních potřebách, jejichž neadekvátní naplňování vedlo k jejich vzniku. Tyto oblasti jsou hypotetické a slouží především k strukturování a orientaci.

I. Oblast odpojení a odmítnutí
(orig. DISCONNECTION AND REJECTION)

Tato oblast zahrnuje schémata, která vycházejí z narušení bazální potřeby bezpečí, jistoty, stability, péče, empatie, sdílení, přijetí a respektu. Přináší očekávání, že tyto potřeby nebudou naplňovány předvídatelným způsobem. Rodinné prostředí, ve kterém tato schémata vznikala, bylo odtažité, chladné, odpírající, odmítavé, výbušné, nepředvidatelné nebo zneužívající.
Oblast zahrnuje:
ABANDONMENT/ INSTABILITY SCHEMA (Opuštění a nestabilita)
MISTRUST/ ABUSE SCHEMA (Nedůvěra a zneužití)
EMOTIONAL DEPRIVATION SCHEMA (Emocionální deprivace)
DEFECTIVENESS/ SHAME SCHEMA (Vadnost a hanba)
SOCIAL ISOLATION/ ALIENATION SCHEMA (Sociální izolace)
schémata
II. Oblast narušení autonomie a výkonu
(orig. IMPAIRED AUTONOMY AND PERFORMANCE)
Tato oblast zahrnuje schémata, která vycházejí z narušení bazální potřeby samostatnosti, soběstačnosti a kompetence. Přináší očekávání o sobě samém ve vztahu k prostředí, kdy zasahuje do vnímání toho, jak je jedinec schopen se separovat, přežívat, samostatně fungovat a úspěšně zvládat svůj život. Rodinné prostředí, ve kterém tato schémata vznikala, bylo svazující, hyperprotektivní, podrývající sebevědomí dítěte nebo nepodporující angažovanost mimo rodinu.
Oblast zahrnuje:
DEPENDENCE/ INCOMPETENCE SCHEMA (Závislost a neschopnost)
VULNERABILITY TO HARM OR ILLNESS SCHEMA (Zranitelnost)
ENMESHMENT/ UNDEVELOPED SELF SCHEMA (Splynutí a nevyvinuté Já)
FAILURE SCHEMA (Selhání)

III. Oblast narušení hranic
(orig. IMPAIRED LIMITS)

Tato oblast zahrnuje schémata, která vycházejí z nedostatku v potřebě vnitřních hranic, zodpovědnosti vůči ostatním nebo orientace na dlouhodobé cíle. Schémata zpravidla vedou k obtížím v respektování práv druhých, k problémům ve spolupráci s nimi, k potížím v odhodlaném rozhodování a nastavování osobních cílů. Rodinné prostředí, ve kterém tato schémata vznikala, bylo velmi liberální a nadměrně shovívavé. Neposkytovalo dítěti dostatek vedení či vytvářelo představu nadřazenosti rodiny.
Oblast zahrnuje:
ENTITLEMENT/ GRANDIOSITY SCHEMA (Nadřazenost a velkolepost)
INSUFFIENCENT SELF-CONTROL/ SELF DISCIPLINE SCHEMA (Nedostatečná sebekontrola / Nevyzrálost)
schémata

IV. Oblast směřování k ostatním
(orig. OTHER- DIRECTEDNESS)

Tato oblast zahrnuje schémata, která vycházejí z nedostatečného naplnění potřeby seberegulace a sebeřízení. Důsledkem tohoto nedostatku je nadměrné zaměření na potřeby, přání a postoje druhých na úkor svých zájmů. Rodinné prostředí, ve kterém tato schémata vznikala, bylo charakteristické podmíněným přijetím. Dítě muselo upozaďovat důležité aspekty sebe sama, aby získalo pozornost, lásku nebo schválení.
Oblast zahrnuje:
SUBJUGATION SCHEMA (Podrobení)
SELF-SACRIFICE SCHEMA (Sebeobětování)
APPROVAL- SEEKING/ RECOGNITION- SEEKING SCHEMA (Schválení)
V. Oblast ostražitosti a inhibice
(org. OVERVIGILANCE AND INHIBITION))
Tato oblast zahrnuje schémata, která vznikla na základě narušení naplnění potřeby spontaneity a hravosti. Tato schémata s sebou nesou nadměrný důraz na potlačování vlastních pocitů, chutí a nutkání a zaměření na neustálé dodržování rigidních vnitřních pravidel a společenských norem. Rodinné prostředí, ve kterém tato schémata vznikala, bylo ponuré, velmi požadující či dokonce represivní. Výkon, povinnosti, perfekcionismus, dodržování pravidel, skrývání emocí a vyhýbání se chybám mělo přednost před potěšením, radostí a relaxací.
Oblast zahrnuje:
NEGATIVITY/ PESSIMISM SCHEMA (Pesimismus)
EMOTIONAL INHIBITION SCHEMA (Emocionální zdrženlivost)
UNRELENTING STANDARDS/ HYPERCRITICALNESS SCHEMA (Perfekcionismus)
PUNITIVENESS SCHEMA (Potrestání)
Abychom byli schopni s našimi více či méně zastoupenými schématy fungovat a plnohodnotně žít, zpravidla si již v dětství nalezneme, vyvineme a následně celoživotně posilujeme strategie (copingové schema mody), které nám pomáhají zvládat situace, které naše schéma aktivuje.
schémata
Zdroje:
Young, J. E. 1994. Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach. Sarasota: Proffesional Resource Exchange
Rafaeli, Bernsetin,Young, 2011. Schema Therapy. Taylor & Francis Ltd
Simpson, Smith, 2019. Schema therapy for Eating disorder. Taylor & Francis Ltd
Jacob, Gitta; Genderen, Hannie van;Seebauer, Laura,2015. Breaking Negative Thinking Patterns. Wilie Blackwell
Farrell, Joan M., Shaw, Ida A, 2018. Experiencing Schema Therapy fom Inside Out. The Guilford Press
https://www.sydneyschematherapy.com.au/, https://schematherapysociety.org/, www.schematherapyonline.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..